כל השאלות

אליו נתונים ניתן לראות במהלך התהליך וסיומו?

בנינו עבורך לוח בקרה ושליטה המאפשר לראות בכל שלב בתהליך את מצב ההתקדמות ואת הפעולה הבאה הנדרשת
נרצה להציג לכם כאן את הנתונים השונים העומדים לרשותכם:

שלבי התהליך, הפעולה הבאה והמספרים המרכזיים

נציג לכם ראשית באיזה שלב אתם נמצאים ומהי הפעולה הבאה הנדרשת מכם על מנת לקדם אותו. בתמונה תוכלו לראות דוגמא לשני תהליכים שונים בשלבים שונים
- בשלב "שואלים", נציג לכם את מספר המשתתפים שנכנסו, השתתפו והגיבו לצד זמן השהייה הממוצע באתר
בשלב "מחליטים" נציג לכם את מספר התובנות, הנכנסים והמשתתפים

בכל שלב (כפי שניתן לראות בבאנר בכחול) נציג לכם את הפעולה הבאה המומלצת לניהול התהליך

התקדמות התהליך לאורך זמן

נציג לכם לכל אורך התהליך את התקדמות הכניסות של המשתתפים ואת התקדמות עיבוד הידע
את המשתתפים תוכלו לראות בגרף נח על ציר הזמן ואת העיבוד על פי פילוח התשובות לשלבים השונים: כמה עדיין ממתינות לאישור, כמה עדיין נמצאות ללא משפט מפתח, כמה ממתינות לחיבור לתובנות וכמה השלימו את תהליך העיבוד

אחוז מענה לפי קבוצות בעלי העניין

על מנת לאפשר לכם להבין מהר מאיזו קבוצה ענו ומאיזו לא ובהתאם לכך לתזכר או לעודד מענה בקבוצה מסויימת הוספנו גרף המאפשר לכם להבין את אחוז ההשתתפות ביחס לכל קבוצה

המילים המרכזיות והמשפטים המובילים

נציג לכם את שלושת המשפטים המובילים עם אפשרות לחקור לעומק את היתר וענן מילים המאפשר להבין מהן המילים המרכזיות בשיח

נתוני עיבוד הידע על פי קבוצות בעלי עניין

עם התקדמות תהליך עיבוד הידע נאפשר לכם להבין איזו קבוצות עומדת מאחורי כל תובנה על מנת להבין מי סייע לגבש אותה
בגרפים נוספים נאפשר לכם להבין את מידת ההשפעה של קבוצת בעלי העניין על פי תובנה
* במידה ולא חלקתם לקבוצות את המשתתפים לא נוכל להציג את נתונים אלו

ALL FAQ

אליו נתונים ניתן לראות במהלך התהליך וסיומו?

בנינו עבורך לוח בקרה ושליטה המאפשר לראות בכל שלב בתהליך את מצב ההתקדמות ואת הפעולה הבאה הנדרשת
נרצה להציג לכם כאן את הנתונים השונים העומדים לרשותכם:

שלבי התהליך, הפעולה הבאה והמספרים המרכזיים

נציג לכם ראשית באיזה שלב אתם נמצאים ומהי הפעולה הבאה הנדרשת מכם על מנת לקדם אותו. בתמונה תוכלו לראות דוגמא לשני תהליכים שונים בשלבים שונים
- בשלב "שואלים", נציג לכם את מספר המשתתפים שנכנסו, השתתפו והגיבו לצד זמן השהייה הממוצע באתר
בשלב "מחליטים" נציג לכם את מספר התובנות, הנכנסים והמשתתפים

בכל שלב (כפי שניתן לראות בבאנר בכחול) נציג לכם את הפעולה הבאה המומלצת לניהול התהליך

התקדמות התהליך לאורך זמן

נציג לכם לכל אורך התהליך את התקדמות הכניסות של המשתתפים ואת התקדמות עיבוד הידע
את המשתתפים תוכלו לראות בגרף נח על ציר הזמן ואת העיבוד על פי פילוח התשובות לשלבים השונים: כמה עדיין ממתינות לאישור, כמה עדיין נמצאות ללא משפט מפתח, כמה ממתינות לחיבור לתובנות וכמה השלימו את תהליך העיבוד

אחוז מענה לפי קבוצות בעלי העניין

על מנת לאפשר לכם להבין מהר מאיזו קבוצה ענו ומאיזו לא ובהתאם לכך לתזכר או לעודד מענה בקבוצה מסויימת הוספנו גרף המאפשר לכם להבין את אחוז ההשתתפות ביחס לכל קבוצה

המילים המרכזיות והמשפטים המובילים

נציג לכם את שלושת המשפטים המובילים עם אפשרות לחקור לעומק את היתר וענן מילים המאפשר להבין מהן המילים המרכזיות בשיח

נתוני עיבוד הידע על פי קבוצות בעלי עניין

עם התקדמות תהליך עיבוד הידע נאפשר לכם להבין איזו קבוצות עומדת מאחורי כל תובנה על מנת להבין מי סייע לגבש אותה
בגרפים נוספים נאפשר לכם להבין את מידת ההשפעה של קבוצת בעלי העניין על פי תובנה
* במידה ולא חלקתם לקבוצות את המשתתפים לא נוכל להציג את נתונים אלו