כל השאלות

איך ניתן למיין את התשובות בתהליך?

באפשרותך למיין את התשובות בתהליך לפי מספר קריטריונים (חדש, ישן, פופולארי, מעניין), על מנת לעשות זאת יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יש להיכנס למסך הבית של התהליך
 2. יש לבחור ב"תשובות"
 3. יש ללחוץ על "מיון"
 4. בשלב זה יש לבחור את אופציית המיון שברצונך למיין לפי את התשובות בתהליך:
 • חדש - התשובות העדכניות ביותר שהוכנסו לתהליך
 • ישן - התשובות הישנות ביותר שהוכנסו לתהליך
 • פופולארי - התשובות ממוינות לפי כמות התמיכות שקיבלו
 • מעניין - התשובות ממוינות לפי מספר התגובות שקיבלו

בנוסף, ניתן לסנן לפי: ממתין לאישור, ממתין לחיבור, ממתין לסימון ותשובות שעובדו.

ALL FAQ

איך ניתן למיין את התשובות בתהליך?

באפשרותך למיין את התשובות בתהליך לפי מספר קריטריונים (חדש, ישן, פופולארי, מעניין), על מנת לעשות זאת יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יש להיכנס למסך הבית של התהליך
 2. יש לבחור ב"תשובות"
 3. יש ללחוץ על "מיון"
 4. בשלב זה יש לבחור את אופציית המיון שברצונך למיין לפי את התשובות בתהליך:
 • חדש - התשובות העדכניות ביותר שהוכנסו לתהליך
 • ישן - התשובות הישנות ביותר שהוכנסו לתהליך
 • פופולארי - התשובות ממוינות לפי כמות התמיכות שקיבלו
 • מעניין - התשובות ממוינות לפי מספר התגובות שקיבלו

בנוסף, ניתן לסנן לפי: ממתין לאישור, ממתין לחיבור, ממתין לסימון ותשובות שעובדו.