כל השאלות

איך ניתן לשלוח מייל עידוד השתתפות למשתתפים רשומים שטרם הגיבו?

הודעה זו תשלח אך ורק למשתמשים שטרם ענו על השאלה בתהליך

על מנת לשלוח מייל תזכורת למענה למשתתפים רשומים שטרם ענו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש להכנס לממשק "ניהול התהליך"

2. יש ללחוץ על תת קטגוריה "שליחת הודעות" ולאחר מכן על "יצירת הודעה חדשה" בלשונית הכחולה במרכז המסך

4. במרכז המסך תחת בחירת ערוץ יש לוודא כי לשונית "דואר אלקטרוני" מסומנת

5. תחת בחירת תבנית יש לבחור בריבוע "הזדמנות אחרונה" ולאחר מכן ללחוץ על הבא בחלקו העליון בצד שמאל של המסך

6. בשלב הזה ניתן לבחור למי תישלח ההודעה- ניתן לבחור בכל משתתפי התהליך, בקבוצה ספציפית, או בהודעה אישית למשתתפים מסויימים באמצעות הזנת כתובת מייל. לאחר מכן יש ללחוץ על "הבא"

7. עריכת הודעת המייל לפני השליחה-

שם ההודעה- מסייע במידה ויש מספר הודעות שונות. המשתתפים אינם רואים את שם ההודעה, אלא רק מנהלי התהליך.

שם השולח- ניתן לבחור האם מדובר בשם הארגון, מקבל ההחלטות או אדם מתוך הארגון

עריכה- ניתן לערוך את שורת הנושא ואת גוף המייל. בנוסף, ניתן להוסיף קישורים לעמודים השונים בתהליך על ידי הקלדת @ במקום הרצוי ובחירת האפשרות הרלוונטית מתוך הרשימה (למשל: הוספת לינק לעמוד התהליך או פנייה אישית בשם פרטי).

לאחר סיום העריכה יש ללחוץ על "סיימתי" ולאחר מכן על "הבא". ניתן ללחוץ על "שמירה ויציאה" בכדי לשמור את השינויים מבלי לשלוח.

8.בשלב זה יופיע סיכום הפרטים טרם השליחה. ניתן ללחוץ על "שליחה" וההודעה תישלח למשתתפים שנבחרו.

ALL FAQ

איך ניתן לשלוח מייל עידוד השתתפות למשתתפים רשומים שטרם הגיבו?

הודעה זו תשלח אך ורק למשתמשים שטרם ענו על השאלה בתהליך

על מנת לשלוח מייל תזכורת למענה למשתתפים רשומים שטרם ענו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש להכנס לממשק "ניהול התהליך"

2. יש ללחוץ על תת קטגוריה "שליחת הודעות" ולאחר מכן על "יצירת הודעה חדשה" בלשונית הכחולה במרכז המסך

4. במרכז המסך תחת בחירת ערוץ יש לוודא כי לשונית "דואר אלקטרוני" מסומנת

5. תחת בחירת תבנית יש לבחור בריבוע "הזדמנות אחרונה" ולאחר מכן ללחוץ על הבא בחלקו העליון בצד שמאל של המסך

6. בשלב הזה ניתן לבחור למי תישלח ההודעה- ניתן לבחור בכל משתתפי התהליך, בקבוצה ספציפית, או בהודעה אישית למשתתפים מסויימים באמצעות הזנת כתובת מייל. לאחר מכן יש ללחוץ על "הבא"

7. עריכת הודעת המייל לפני השליחה-

שם ההודעה- מסייע במידה ויש מספר הודעות שונות. המשתתפים אינם רואים את שם ההודעה, אלא רק מנהלי התהליך.

שם השולח- ניתן לבחור האם מדובר בשם הארגון, מקבל ההחלטות או אדם מתוך הארגון

עריכה- ניתן לערוך את שורת הנושא ואת גוף המייל. בנוסף, ניתן להוסיף קישורים לעמודים השונים בתהליך על ידי הקלדת @ במקום הרצוי ובחירת האפשרות הרלוונטית מתוך הרשימה (למשל: הוספת לינק לעמוד התהליך או פנייה אישית בשם פרטי).

לאחר סיום העריכה יש ללחוץ על "סיימתי" ולאחר מכן על "הבא". ניתן ללחוץ על "שמירה ויציאה" בכדי לשמור את השינויים מבלי לשלוח.

8.בשלב זה יופיע סיכום הפרטים טרם השליחה. ניתן ללחוץ על "שליחה" וההודעה תישלח למשתתפים שנבחרו.