כל השאלות

כיצד ניתן לפרסם את התובנות?

לאחר השלמת עיבוד הידע, ניתן (ורצוי!) לפרסם את התובנות ולעדכן את המשתתפים מה למדנו. לשם כך, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1.      יש להיכנס לממשק הניהול

2.      תחת לשונית "ניהול התהליך", יש להיכנס לתת לשונית "יצירת תובנות"

3.      במסך יצירת התובנות, יש ללחוץ על האפשרות "אישור כל התובנות"

4.      בעמוד זה ניתן לראות את כל התובנות שגובשו בתהליך. ניתן למחוק או לערוך כל תובנה בלחיצה על החץ בפינה השמאלית

5.      כדי לפרסם את התובנות, יש ללחוץ על "פרסום כל התובנות"

6.      בחלון שנפתח, יש ללחוץ על "המשך"

7.      לאחר מכן יוצג המייל שיישלח למשתתפים. בכדי לערוך ולשנות את המייל, יש ללחוץ על "עריכת תבנית"

8.      כעת ניתן לבחור האם לשלוח מייל מעדכן למשתתפים, או לפרסם את התובנות ללא עדכון. תמיד כדאי לשלוח הודעה אישית - כך המשתתפים יעודכנו בתרומה שלהם לתהליך, וקהילת הידע שלך תמשיך ותצמח. ברכות!

ALL FAQ

כיצד ניתן לפרסם את התובנות?

לאחר השלמת עיבוד הידע, ניתן (ורצוי!) לפרסם את התובנות ולעדכן את המשתתפים מה למדנו. לשם כך, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1.      יש להיכנס לממשק הניהול

2.      תחת לשונית "ניהול התהליך", יש להיכנס לתת לשונית "יצירת תובנות"

3.      במסך יצירת התובנות, יש ללחוץ על האפשרות "אישור כל התובנות"

4.      בעמוד זה ניתן לראות את כל התובנות שגובשו בתהליך. ניתן למחוק או לערוך כל תובנה בלחיצה על החץ בפינה השמאלית

5.      כדי לפרסם את התובנות, יש ללחוץ על "פרסום כל התובנות"

6.      בחלון שנפתח, יש ללחוץ על "המשך"

7.      לאחר מכן יוצג המייל שיישלח למשתתפים. בכדי לערוך ולשנות את המייל, יש ללחוץ על "עריכת תבנית"

8.      כעת ניתן לבחור האם לשלוח מייל מעדכן למשתתפים, או לפרסם את התובנות ללא עדכון. תמיד כדאי לשלוח הודעה אישית - כך המשתתפים יעודכנו בתרומה שלהם לתהליך, וקהילת הידע שלך תמשיך ותצמח. ברכות!