כל השאלות

איך ניתן לעבור לממשק הניהול?

לצורך כניסה לממשק הניהול, יש ללחוץ על כפתור ממשק המשתתף הנמצא בפינה השמאלית העליונה של האתר, ושם ללחוץ על אופציית "מעבר לממשק הניהול"

ALL FAQ

איך ניתן לעבור לממשק הניהול?

לצורך כניסה לממשק הניהול, יש ללחוץ על כפתור ממשק המשתתף הנמצא בפינה השמאלית העליונה של האתר, ושם ללחוץ על אופציית "מעבר לממשק הניהול"