כל השאלות

כיצד ניתן למחוק תשובה של משתתף בתהליך?

בכדי למחוק תשובה שנוספה לתהליך על ידי משתתף, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. יש להיכנס למסך התשובות בדף הבית של התהליך
  2. ניתן לחפש תשובה ספציפית באמצעות לחיצה על זכוכית המגדלת
  3. יש ללחוץ על שלוש הנקודות המופיעות בצידה השמאלי של התשובה ולבחור ב"מחיקה"

התשובה נמחקה מעמוד התשובות בתהליך

ALL FAQ

כיצד ניתן למחוק תשובה של משתתף בתהליך?

בכדי למחוק תשובה שנוספה לתהליך על ידי משתתף, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. יש להיכנס למסך התשובות בדף הבית של התהליך
  2. ניתן לחפש תשובה ספציפית באמצעות לחיצה על זכוכית המגדלת
  3. יש ללחוץ על שלוש הנקודות המופיעות בצידה השמאלי של התשובה ולבחור ב"מחיקה"

התשובה נמחקה מעמוד התשובות בתהליך