כל השאלות

איך ניתן לשנות את שם התהליך?

כדי לשנות את שם התהליך יש לבצע את הפעלות הבאות:

  1. להיכנס לממשק הניהול
  2. לעבור ללשונית "אפשרויות מתקדמות"
  3. לאחר מכן להיכנס לתת לשונית "הגדרות התהליך"
  4. משמאל לכותרת "שם", ניתן לערוך את שם התהליך
  5. לשמירת שם התהליך החדש יש ללחוץ על מקש ENTER
ALL FAQ

איך ניתן לשנות את שם התהליך?

כדי לשנות את שם התהליך יש לבצע את הפעלות הבאות:

  1. להיכנס לממשק הניהול
  2. לעבור ללשונית "אפשרויות מתקדמות"
  3. לאחר מכן להיכנס לתת לשונית "הגדרות התהליך"
  4. משמאל לכותרת "שם", ניתן לערוך את שם התהליך
  5. לשמירת שם התהליך החדש יש ללחוץ על מקש ENTER