כל השאלות

איך ניתן לשנות את שם התהליך?

כדי לשנות את שם התהליך יש לבצע את הפעלות הבאות:

  1. יש להכנס לממשק "ניהול התהליך"
  2. יש להכנס לתת קטגוריה "אפשרויות מתקדמות"
  3. תחת לשונית "הגדרות התהליך" יש ללחוץ על השורה של שם התהליך
  4. כעת, ניתן לשנות את השם
  5. לאחר מכן ללחוץ על "וי" מצד שמאל לצורך שמירתו
ALL FAQ

איך ניתן לשנות את שם התהליך?

כדי לשנות את שם התהליך יש לבצע את הפעלות הבאות:

  1. יש להכנס לממשק "ניהול התהליך"
  2. יש להכנס לתת קטגוריה "אפשרויות מתקדמות"
  3. תחת לשונית "הגדרות התהליך" יש ללחוץ על השורה של שם התהליך
  4. כעת, ניתן לשנות את השם
  5. לאחר מכן ללחוץ על "וי" מצד שמאל לצורך שמירתו