כל השאלות

איך ניתן לשנות את הגדרות הפרטיות בתהליך?

לצורך שינוי הרשאות הגישה לתהליך, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. להיכנס לממשק הניהול
 2. לגשת ללשונית "אפשרויות מתקדמות" ולאחר מכן לתת לשונית "הגדרות התהליך"
 3. תחת הסעיף "גישה", ניתן לבחור אילו הרשאות פרטיות יופעלו בתהליך:
 • סגור למוזמנים בלבד - רק מי שקיבל הזמנה יכול להיכנס לתהליך.
 • חובת הרשמה - לצורך עיון בתשובות ומענה לשאלה, יש ראשית צורך בהרשמה לתהליך.
 • אישור תשובה ידנית - כל תשובה שתועלה לאתר תדרוש אישור של מנהל התהליך טרם פרסומה בפומבי.
ALL FAQ

איך ניתן לשנות את הגדרות הפרטיות בתהליך?

לצורך שינוי הרשאות הגישה לתהליך, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. להיכנס לממשק הניהול
 2. לגשת ללשונית "אפשרויות מתקדמות" ולאחר מכן לתת לשונית "הגדרות התהליך"
 3. תחת הסעיף "גישה", ניתן לבחור אילו הרשאות פרטיות יופעלו בתהליך:
 • סגור למוזמנים בלבד - רק מי שקיבל הזמנה יכול להיכנס לתהליך.
 • חובת הרשמה - לצורך עיון בתשובות ומענה לשאלה, יש ראשית צורך בהרשמה לתהליך.
 • אישור תשובה ידנית - כל תשובה שתועלה לאתר תדרוש אישור של מנהל התהליך טרם פרסומה בפומבי.