כל השאלות

כיצד ניתן לשנות את תאריך סגירת התהליך?

לצורך שינוי תאריך סיום התהליך, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להיכנס לממשק ניהול התהליך
  2. להיכנס ללשונית "אפשרויות מתקדמות"
  3. ללחוץ על תת הלשונית "תאריכים ושלבים"
  4. תחת הכותרת "שואלים", יש ללחוץ על תאריך הסגירה ולבחור את המועד הרצוי
ALL FAQ

כיצד ניתן לשנות את תאריך סגירת התהליך?

לצורך שינוי תאריך סיום התהליך, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להיכנס לממשק ניהול התהליך
  2. להיכנס ללשונית "אפשרויות מתקדמות"
  3. ללחוץ על תת הלשונית "תאריכים ושלבים"
  4. תחת הכותרת "שואלים", יש ללחוץ על תאריך הסגירה ולבחור את המועד הרצוי