כל השאלות

כיצד ניתן להוסיף תשובה בשמו של משתתף אחר?

משתתף השיב על השאלה אבל לא באתר? אין בעיה! ניתן להוסיף את תשובתו בקלות לאתר:

  1. להיכנס לממשק הניהול- ניהול תהליך
  2. יש להיכנס לתת קטגוריה "הוספת תשובה"
  3. ניתן להוסיף תשובה של משתתף קיים באמצעות תיבת "חיפוש משתתף קיים" או לחליפין להוסיף תשובה של משתתף חדש באמצעות "הוספת משתתף חדש"
  4. יש להכניס את התשובה לתיבת "הכנסת תשובה"
  5. יש ללחוץ על "שליחה"

יפה! צברתם עוד תשובה לתהליך :)

ALL FAQ

כיצד ניתן להוסיף תשובה בשמו של משתתף אחר?

משתתף השיב על השאלה אבל לא באתר? אין בעיה! ניתן להוסיף את תשובתו בקלות לאתר:

  1. להיכנס לממשק הניהול- ניהול תהליך
  2. יש להיכנס לתת קטגוריה "הוספת תשובה"
  3. ניתן להוסיף תשובה של משתתף קיים באמצעות תיבת "חיפוש משתתף קיים" או לחליפין להוסיף תשובה של משתתף חדש באמצעות "הוספת משתתף חדש"
  4. יש להכניס את התשובה לתיבת "הכנסת תשובה"
  5. יש ללחוץ על "שליחה"

יפה! צברתם עוד תשובה לתהליך :)